Webáruház tudnivalók

Vásárlás / garancia
Nyilvántartási szám: 2069/2014/B
Tisztelt Vásárlóink!
 
Sajnálattal tájékoztatjuk  Önöket, hogy a BIONOM partnerünk fizetésképtelenné vált/nekünk is tartoznak/nem tudjuk mi van velük, teljesen eltűntek, nem lehet Őket elérni,így sajnos nem tudunk a részükre árut sem biztosítani, addíg a pillanatig, amíg nem rendezik felénk tartozásukat!A Cot-one, Vivicot, Sanicot termékeket a mi webáruházunkban és partnereinknél továbbra is megvásárolhatják!!!!!
 
A koronavírus járvány miatt a webáruházunk határozatlan ideig szünetel!! Megértésüket köszönjük!!!
 
 
A vásárlás menete
 
Áruházunkban kategóriákba rendezett termékek között regisztráció, illetve bejelentkezés nélkül böngészhet. A kiválasztott terméket annak terméklapján tudja a kosárba helyezni. Amennyiben a terméknek több változata is megjelenik a terméklapon, úgy rádió gombok segítségével tudja kiválasztani az Önnek legmegfelelőbbet.
 
A kosárba helyezett termékek mennyiségét a Kosár módosítás oldalon változtathatja.
 
Vásárlását a pénztárban fejezheti be, itt választhatja ki az Önnek legmegfelelőbb szállítási és fizetési módot, illetve adhatja le rendelését. A termék(ek) megrendeléséről visszaigazoló e-mail értesítést kap.
 
Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk! A termékoldalon található esetleges műszaki adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára. A termékek mellett megjelenített képek illusztrációként szolgálnak, a valóságos termék megjelenésétől eltérhetnek.
 
Garancia
 
Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.
 
Fogyasztási kifogás eseténk kérjük valamelyik elérhetőségünkön vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal.
 
Az elállás joga
 
Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.
 
"4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
 
(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát
 
a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig,
 
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.
 
(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben - a termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.
 
(4) írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
 
(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
 
(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését."
 
A vásárlónak 8 munkanapig indok nélkül jogában áll a megrendelt terméket az áruház részére hiánytalanul visszaküldeni. Az elállásra nyitva álló 8 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette.
 
A 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet - Távollévők között kötött szerződésekről - értelmében a visszaküldés költségei a vásárlót terhelik. Áruházunk az áru ellenértékét a csomag készhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatja a vásárlónak.
 
Az elállási jog minden, postán vagy futárral szállított termékre vonatkozik, ami bontatlan, vagy bontott, de hiánytalan csomagolásban, garancialevél kiállítása esetén azzal együtt érkezik vissza áruházunkhoz. A visszaküldéssel kapcsolatos csomagolási és postázási költségek a törvény szerint a vásárlót terhelik.
 
Nem illeti meg a vásárlót az elállási jog az előre meghatározott időpontban szállást nyújtó (hotelszoba foglalás), szállítási (repülőjegy-foglalás, gépjárműbérlés), étkeztetési (pizzarendelés) vagy szabadidős szolgáltatások (koncertjegy, belépőjegy megrendelés) igénybevételére irányuló online szerződéseknél, az olyan termékek esetén, amelyek egyedileg, a vásárló igényei szerint készültek, valamint romlandó élelmiszerek esetében.
 
A lemezen tárolt szerzői művek (CD, DVD), valamint a számítógépes szoftverek, higiéniai termékek, étrend kiegészítők, vitaminok, szexuális segédeszközök, kozmetikumok esetében akkor nem gyakorolhatja a vásárló elállási jogát, ha a csomagolást (védőfóliát) már felbontotta, vagyis a terméket már használatba vette.
 
Elállási szándékát a webáruház bármelyik elérhetőségén közölheti velünk.
 
A szerződés alakja és létrejöttének időpontja
 
Online módon kötött szerződés távollévők között kötött szerződés, amely nem minősül írásban megkötött szerződésnek. A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem kerül iktatásra.
 
Az űrlap kitöltésével és az áruház részére megerősítést követő elektronikus úton történő megküldésével, annak áruház általi visszaigazolásával az Ön megrendelése igénybejelentésnek minősül.
 
A szerződés akkor jön létre, ha az áruház az igénybejelentést követő legkésőbb 48 órán belül az igény megérkezését pozitívan (az adásvétel lehetőségét megerősítve) visszaigazolja. Az igénybejelentés megküldésével és annak áruház általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Mind az ajánlat, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
 
Felelősségkorlátozás
 
A webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. A webáruházba küldött rendeléssel minden vevő kijelenti, hogy a jelen üzletszabályzatot megértette és elfogadja.
 
Adatvédelem
 
Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.
 
Adatainak rendszerünkből történő törlését a webáruház bármelyik elérhetőségén kérheti tőlünk.
 
Egyéb jogszabályok
 
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, illetve rendeletek eléréséhez kérjük látogasson el az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület vagy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjára.
Jogi kérdésekben a Veszprém Megyei Bíróság az illetékes.www.biobaby.hu web áruház

 

ÉRVÉNYES: 2014. augusztus 11-től

1. Bevezető rendelkezések

A jelen ÁSZF a Bio Baby Kft. (továbbiakban: Üzemeltető), és a www.biobaby.hu web shopon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

2. A web áruházat üzemeltető cég adatai, elérhetőségek

Cégnév: Bio Baby Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Kapcsolattartó: Vajda –Szabó Renáta

Székhely: 8220 Balatonalmádi,Kompolthy u.9

Ügyfélszolgálat és termékek visszaküldésének címe: 8220 Balatonalmádi,Kompolthy u.9

Telefon/fax: +36 88 438-539

 

+36 30 266-2969

E-mail cím: info@biobaby.hu

Cégjegyzékszám: Cg.19-09-508889

Nyilvántartást vezető bíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 13736954-2-19

Bankszámlaszám:OTP Balatonalmádi 11748083-20023292

Szerződés nyelve: magyar, amelyet az Üzemeltető nem iktat

Tárhely szolgáltató: 4pixels

3. Jogviszony létrejötte

3.1. Nemcsak a vásárlással, de a www.biobaby.hu web áruház megtekintésével  is a jelen ÁSZF szerinti jogviszony jön létre az Üzemeltető és az Ügyfél között. Az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokat az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza, mely itt érhető el.

3.2. A Web áruházban történő vásárlás esetén a jelen ÁSZF szerinti adásvételi szerződés jön létre az Ügyfél és az Üzemeltető között.

3.3. Termékek tulajdonságai

A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termékek használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy a jogszabály által előírt körben a termék részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza.

Az Üzemeltető szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

3.4. Termékek vételára

A termékek vételára a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára – hacsak a termék adatlapon eltérően nem rendelkezik az Üzemeltető - nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A web áruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát az Üzemeltető fenntartja azzal, hogy a módosítás a web áruházon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.5. Vevői ajánlat, és annak visszaigazolása, a szerződés létrejötte

3.5.1. A jelen ÁSZF feltételeit az Ügyfél a megrendelés elküldésével elfogadja.

3.5.2. Az Ügyfél által a web áruházon keresztül leadott megrendelés vevői ajánlattételnek minősül, melyet az Üzemeltető köteles 48 órán belül e-mailen visszaigazolni. Visszaigazolás hiányában az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttsége alól. FONTOS, hogy ez a visszaigazolás csupán egy, a megrendelést követően küldött automatikus e-mail, amelyben az Üzemeltető arról tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a megrendelése az Üzemeltetőhöz beérkezett. Ezzel a visszaigazolással még nem jön létre az adásvételi szerződés.

3.5.3. Az adásvételi szerződés akkor jön létre az Ügyfél és az Üzemeltető között, amikor:

 

(i)                  utánvét rendelés esetén: az Üzemeltető e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a csomagot a postának átadta, és arról, hogy melyek a szállítás adatai (csomagszám), és mi a kézbesítés várható időpontja

(ii)                személyes átvétellel rendelet termék esetén: az Üzemeltető e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet a termék személyes átvételi lehetőségéről és a vevőszolgálati iroda nyitvatartási idejéről.

(iii)               előre utalás esetén: az Üzemeltető e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet a banki átutalás adatairól és a pontos összegről.

 

Az (i) és (ii) és (iii) pontokban foglalt e-mailekkel a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:81. §-a szerinti „elektronikus úton kötött szerződés”, valamint a 45/2014.(II. 26.) Korm. rendelet szerinti „távollévők közötti szerződés” jön létre az Üzemeltető és az Ügyfél között.

3.6. Megkötött szerződés iktatása, hozzáférhetőség

A megrendeléseket az Üzemeltető automatikusan tárolja elektronikus formában.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Felek megállapodnak, hogy a Web áruházban eszközölt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül. Az Ügyfél jogosult az Üzemeltető a megrendelésről elektronikus úton másolatot kérni.

A felek megállapodnak abban, hogy az Üzemeltető és az Ügyfél közötti e-mailes kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül. A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás az Üzemeltető és a felhasználó között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti   „írásbeli megerősítés” követelményének.

3.7. Telefonos megrendelése

A fentiektől eltérően lehetőség van arra is, hogy az Ügyfél telefonon adja le a megrendelését az Üzemeltető által a web áruház oldalán feltüntetett elérhetőségeken. Amennyiben az Ügyfél e-mail címet is megad a telefonos megrendelés során, úgy az Üzemeltető a 3.5.3. szerinti e-mailt küldi el az Ügyfélnek, és ezzel jön létre a jogviszony.

 

Amennyiben az Ügyfél e-mail címet nem ad meg, úgy az Ügyfélnek küldött, a 3.5.3. szerinti adatokat tartalmazó sms elküldésével jön létre a jogviszony.

4. Megrendelés teljesítése

4.1. Amennyiben a megrendelt termék raktáron van, úgy a megrendeléseket az Üzemeltető általában 1-2 munkanapon belül teljesíti. Az Üzemeltető különös gondot fordít a szállítási határidő betartására, és az esetleges késedelem esetén az Ügyfél tájékoztatására, azonban nem felel azért, ha az e pontban jelzett szokásos szállítási idő nem tartható, vagy a késedelemről az Ügyfelet nem értesítette.

 

4.2. Amennyiben a megrendelt termék nincsen raktáron és a termék beszerzése akadályba ütközik, az Üzemeltető az Ügyfelet erről haladéktalanul tájékoztatja, és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

4.3. Az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében ezúton is kérjük az Ügyfeleinket, hogy csak abban az esetben rendelje meg a terméket, amennyiben a megvásárolni kívánt termék státusza „RAKTÁRON” jelzéssel van ellátva.

4.4. A www.biobaby.hu oldalon szereplő termékképek és készletinformációk tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek.

4.5. Az Üzemeltető a jelen ÁSZF-ben és a megrendelés visszaigazolásában szereplő feltételek szerint köteles az Ügyfél által megrendelt termékeket a megrendelésben megjelölt szállítási címre eljuttatni, vagy személyes átvétel esetén a termékek Ügyfél általi átvételét lehetővé tenni.

4.6. Az Ügyfél köteles a terméket a megrendeléskor megadott címen, vagy személyes átvétel esetén az Ügyfélszolgálaton átvenni, valamint a kiszállítással egyidejűleg, vagy azt megelőzően a termék vételárát és a feltüntetett járulékos költségeket (például szállítás, utánvét-kezelés díja) a jelen ÁSZF-ben szereplő feltételek szerint megfizetni.

5. Fizetési lehetőségek

5.1. A Fizetési módok: az Üzemeltető bankszámlájára történő előzetes átutalás, postai futárnak történő készpénzes fizetés (utánvét).

5.1.1. Utánvételes megrendelés: A megrendelt termék kifizetése a szállításkor, utánvéttel történik. Az utánvét költsége a Posta által meghatározott összeg. 10.000ft felett ingyenes.

5.1.2. Banki előutalás: A megrendelést követően az Üzemeltető válasz e-mailben elküldi a számlaszámát  és az utaláshoz szükséges adatokat. Amint a vételár megérkezik az Üzemeltető bankszámlájára, úgy a megrendelt terméket az Üzemeltető átadja a futárnak.

6. Átvételi, szállítási lehetőségek, Ügyfél kötelezettsége a termék átvételekor

6.1. Az Ügyfél a következő átvételi, szállítási lehetőségek közül választhat:  postai futárszolgálat útján történő kiszállítás vagy személyes átvétel az Üzemeltető Ügyfélszolgálatán.

6.2. Futárszolgálattal történő kiszállítás esetén az Üzemeltető a várható szállítási napról e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet a 3.5.2. pontban foglaltak szerint.

6.3. Személyes átvétel esetén az Üzemeltető e-mailen értesíti az Ügyfelet arról, hogy a csomag elkészült, és személyesen átvehető az ügyfélszolgálaton az e-mail elküldését követő 5 napon belül. Az Üzemeltető úgy tekinti, hogy az Ügyfél elállt a megrendeléstől, amennyiben 5 napon belül nem veszi át a terméket. Az e-mailben az Üzemeltető tájékoztatja az Ügyfelet az Ügyfélszolgálat címéről és a nyitvatartási időről is.

6.4. Az Ügyfél köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét, a termékek darabszámát ellenőrizni, és az átvételi elismervényt aláírni.

6.5.Postával történő kiszállítás munkanapokon 8-17 óra között történik.  Az Ügyfél köteles olyan szállítási címet és telefonszámot megadni, amely valós, és amelyen a fenti időintervallumban elérhető.

7. A vásárlástól való elállás joga

7.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (mely elérhető itt: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR) szerint az Ügyfelet megilleti a feltétlen, indoklási kötelezettség nélküli elállás joga. A termék kézhezvételét követő 14 naptári napon belül az Ügyfél jogosult a vásárlástól elállni. Természetesen az Ügyfél az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Az elállási nyilatkozatot az Ügyfél e-mailen, postai úton küldheti el, vagy telefonon, illetve személyesen jelentheti be az Üzemeltetőnek. Az írásbeli elállás nyilatkozatának mintája letölthető innen, azonban a minta használata nem kötelező! Az Üzemeletető e-mailen haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

Írásban történő elállás esetén elegendő a nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

7.2. Nem illeti meg az Ügyfelet az elállási joga a 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben felsorolt termékek esetében, így különösen

  • gyorsan romlandó termékek (például nem tartós élelmiszerek, vágott virág),
  • természetüknél fogva (higiéniai vagy egészségügyi okból) vissza nem szolgáltatható termékek (például kozmetikumok), ha az Ügyfél már kibontotta,
  • Az olyan termék esetén, amelyet az Ügyfél utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
  • Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának (CD. DVD)  adásvétele tekintetében, ha az átadást követően az Ügyfél a csomagolást(védőfólia)  felbontotta;

7.3.  Az elállás joghatásai

Ha az Ügyfél eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az Ügyfél az Üzemeltető által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli. Az Üzemeltető a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy az Ügyfél nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Az Ügyfél köteles az Üzemeltető számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét az Ügyfél viseli, éppen ezért utánvéttel nem lehet a terméket visszaküldeni az Üzemeltető részére. Az Ügyfelet a visszaküldés díján felül egyéb költség nem terheli.

7.4. Az Ügyfél kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7.5. Az Üzemeltető követelheti az Ügyféltől a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

8. Jótállás, szavatosság, termékfelelősség, termékszavatosság

8.1. Jótállás: A www.biobaby.hu oldalon található termékekre nem vonatkozik a kötelező jótállás. Amennyiben valamely termék mégis az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna, úgy azt az Üzemeltető a termék adatlapján feltünteti.

Jótállás esetén az Üzemeltető a fogyasztókkal szemben a termék mindazon hibája miatt helytállni köteles, amely a jótállás időtartamán, azaz a vásárlástól (termék átvétele) számított 1 éven belül merül fel. Mentesül azonban a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítést követően keletkezett.

8.2. Szavatosság: A 2013. évi V. Törvény (Ptk.) 6:163 §. (2) bekezdése fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések esetére 2 éves szavatossági időt biztosít.

8.2.1. A szavatossági igényekkel kapcsolatos előírásokat a Ptk. és a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. GKM rendelettartalmazza.

8.2.2. A kellékszavatossági felelősség a hibás teljesítésre vonatkozik. Az Üzemeltető hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Üzemeltető, ha az Ügyfél a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Hibás teljesítésnek minősül a szakszerűtlen összeszerelés is, ha a szerelésre a szerződés alapján kerül sor, és azt az Üzemeltető, vagy annak képviselője végzi el. Ha az összeszerelést az Ügyfél végzi, a szakszerűtlen összeszerelés szintén hibás teljesítésnek tekinthető, ha az a termékhez adott használati útmutató hibájára vezethető vissza.

8.2.3. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés

időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Hat hónapon belül tehát az Üzemeltető csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján az Üzemeltető nem köteles például az Ügyfél kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat folytán vált hibássá.

A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher a fogyasztó oldalára kerül, vagyis vita esetén az Ügyfélnek kell bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fenn állt. Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik hibával,úgy az Üzemeltetőt szavatossági kötelezettség nem terheli.

8.2.4. Hibás teljesítés esetén az Ügyfél két lépcsőben, összesen négyféle szavatossági igényt érvényesíthet:

1. kijavítást vagy kicserélést követelhet (kivéve, ha választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne),

2. ha kijavításra és a kicserélésre sincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást/ kicserélést nem vállalta/ nem tud eleget tenni, megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől (jelentéktelen hiba miatt nincs helye)

8.2.5. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az Üzemeltetővel közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

8.3. Termékszavatosság

A Ptk. 6:168 §-a alapján a termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Ezen pont alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

8.4. Termékfelelősség

A Ptk. 6:550-559 §-ai alapján a termékkárért a hibás termék gyártója felelősséggel tartozik. Termékkár valakinek a hibás termék által okozott halála, testi sérülése vagy egészségkárosodása miatt bekövetkezett kár; és a hibás termék által más dolgokban okozott, a kár bekövetkeztekor ötszáz EUR-nal nagyobb összegű kár, ha a károsodott dolog szokásos rendeltetése szerint magánhasználat vagy magánfogyasztás tárgya, és azt a károsult is rendszerint ilyen célra használta.

8.5. Szavatossági és jótállási igények intézése- hatályos 2014. május 16. napját követően kötött szerződések tekintetében

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletnek megfelelően a szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja.

Az Üzemeltető a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Az Üzemeltetőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

9. Szerzői jogok, védjegy

9.1. A www.biobaby.hu weboldalon található tartalom az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi és előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. A termékekről készült képek, a termékek magyar elnevezései, a termékleírások, illetve kapcsolódó képanyagok egyedi alkotások, vagy saját fordítású feldolgozások. Ezen elemek kizárólag saját felhasználás céljából az Ügyfél merevlemezére menthetőek vagy kinyomtathatóak, azonban sokszorosításuk, másolásuk, adatbázisokban való szerepeltetésük, kereskedelmi forgalomba történő hozataluk és a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) szerinti egyéb felhasználásuk az Üzemeltető írásbeli jóváhagyása nélkül tilos. A fentiektől eltérni csak az Üzemeltetővel kötött írásbeli szerződés alapján lehet. Az Üzemeltetőt megillető szerzői jogok megsértése esetén az Üzemeltető az Szjt.szerinti jogkövetkezményeket alkalmazhatja a jogsértővel szemben, így a jogsértéssel való felhagyást és kárának megtérítését is követelheti.

9.2.  A jogosultnak kizárólagos joga van a megjelölés gazdasági tevékenysége körében történő használatára. Az Üzemeltető e körben jogosult fellépni minden olyan rá mutató hivatkozás (link) használata ellen, amelyet az Üzemeltető engedélye nélkül helyeznek el, vagy az Üzemeltető jó hírét, üzleti érdekeit sérti.

10. Az Ügyfél jogérvényesítési lehetőségei

10.1. Az Ügyfél jogosult valamennyi, a jelen ÁSZF hatálya tartozó jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő panaszát az Üzemeltetőnek írásban vagy szóban bejelenteni.

A Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat) elérhetőségei:

Cím: 8820 Balatonalmádi,Kompolthy u.9

Vajda –Szabó Renáta

Telefon/fax: +36 88 438-539

E-mail cím: info@biobaby.hu

Szóbeli panasztétel. Az Üzemeltető a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és a lehetőségek szerint azonnal orvosolja. Amennyiben a szóbeli panasz intézésével az Ügyfél nem elégedett, akkor az Üzemeltető írásos jegyzőkönyvet készít, melyet az Ügyfél által megadott e-mailcímre továbbít az Ügyfélnek. Ezt köbvetően a panasz írásos panasznak minősül.

Írásbeli panasztétel. Az írásban érkezett panaszokat az Üzemeltető köteles harminc napon belül írásban megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét. A panasz ügyintézésével kapcsolatos további szabályokat a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény tartalmazza.

10.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Ügyfél és az Üzemeltető között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Üzemeltetővel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.Fogyasztó panasza esetén a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat: Veszprém Megyei Békéltető Testület: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116. iroda. (http://www.veszpremikamara.hu/hu/veszprem-megyei-kereskedelmi-es-iparkamara/bekelteto-testulet_2-9204)

  • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a hatályos magyar jogszabályok szerint.

11. Egyéb rendelkezések

11.1. A www.biobaby.hu weboldal megtekintésével, az oldalon történő termékrendeléssel az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat megismerte, és azokat elfogadta.

11.2. A szerződés magyar nyelven jön létre.

11.3. A szerződésre a magyar jog az irányadó.

11.4. Etikai kódexet nem fogadott el magára nézve kötelezőnek az Üzemeltető.

 
 
 

Fizetési és szállítási módok

A rendeléseket postai csomagként adjuk fel és a mindenkori postai tarifát alkalmazzuk!Semmilyen plusz árat nem számítunk fel!

 

15.000 Ft alatti vásárlás esetén a kiszállításért postaköltséget számítunk fel:

 

- Elore utalás esetén:1550 Ft
- Utánvét esetén 2270 FT
 

15.000 Ft feletti vásárlás esetén a kiszállítás ingyenes az egész ország területén.

Várható szállítási ido 7-10 munkanap.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIG  8-12. ÓRÁIG

KAPCSOLATTARTÓ: VAJDA SZABÓ RENÁTA

TEL/FAX: 06-88-438-539

EMAIL: INFO@BIOBABY.HU

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM:2069/2014/B