Webáruház tudnivalók

Vásárlás / garancia
Nyilvántartási szám: 2069/2014/B
Tisztelt Vásárlóink!
 
Sajnálattal tájékoztatjuk  Önöket, hogy a BIONOM partnerünk fizetésképtelenné vált/nekünk is tartoznak/nem tudjuk mi van velük, teljesen eltűntek, nem lehet Őket elérni,így sajnos nem tudunk a részükre árut sem biztosítani, addíg a pillanatig, amíg nem rendezik felénk tartozásukat!A Cot-one, Vivicot, Sanicot termékeket a mi webáruházunkban és partnereinknél továbbra is megvásárolhatják!!!!!
 
LÁTOGASSON EL WEBÁRUHÁZUNKBA!!!
 
Felhívjuk minden kedves vásárlónk figyelmét, hogy amennyiben leadta a  rendelését a webáruházunk rendelési felületén, innentől kezdve ezt „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés”,-nek tekintjük!!!
 
 
 
 
A vásárlás menete
 
 
Áruházunkban kategóriákba rendezett termékek között regisztráció, illetve bejelentkezés nélkül böngészhet. A kiválasztott terméket annak terméklapján tudja a kosárba helyezni. Amennyiben a terméknek több változata is megjelenik a terméklapon, úgy rádió gombok segítségével tudja kiválasztani az Önnek legmegfelelőbbet.
 
A kosárba helyezett termékek mennyiségét a Kosár módosítás oldalon változtathatja illetve a törlés gombbal törölheti a megrendelését!.
 
Vásárlását a pénztárban fejezheti be, itt választhatja ki az Önnek legmegfelelőbb szállítási és fizetési módot, illetve adhatja le rendelését. Amennyiben leadta a  rendelését a webáruház rendelési felületén, innentől kezdve ezt „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés”,-nek tekintjük!!! A termék(ek) megrendeléséről minden esetben visszaigazoló e-mail értesítést kap. amennyiben mégis úgy dönt hogy a vásárolt terméket törölni szeretné a kosárból, úgy legyen szíves a törlés gombra kattintani.
 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk! A termékoldalon található esetleges műszaki adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára. A termékek mellett megjelenített képek illusztrációként szolgálnak, a valóságos termék megjelenésétől eltérhetnek.
 
Garancia
 
Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a /Hazánkban az egyes tartós fogyasztási cikkekről szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormány/  rendeletben foglaltak az irányadóak.
 
 
Fogyasztási kifogás eseténk kérjük valamelyik elérhetőségünkön vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal.
 
Az elállás joga
 
Megrendelése során Ön élhet a 45/2014.(II.26.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.
 
"4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
 
(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát
 
 
Elállási nyilatkozat minta: innen kimásolhatja, vagy görgessen a lap legaljára ahonnan letöltheti a linket!!!
a http://ec.europa.eu/odr online vitarendezési platformra mutató elektronikus linket a lap legalján megtalálja és letöltheti!!!
 
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. rendeletét fel lehet használni a szavatosságra vonatkozó tájékoztatásra!!
1, Webáruház adatai  :
……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………
2, Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében  : ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………
Szerződéskötés időpontja /termék átvétel időpontja:
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó aláírása:
Kelt:
 
 
Magyarázat:
1) Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.
2) A visszaküldendő termékek megjelelőse
Aláírás kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén szükségesa) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított 14 munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig,
 
 
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított 14 munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.
 
(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben - a termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított 14 munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint 14 munkanap van hátra.
 
(4) írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
 
(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni.
 
(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését."
 
A vásárlónak 14 munkanapig indok nélkül jogában áll a megrendelt terméket az áruház részére hiánytalanul visszaküldeni. Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette.
 
 - Távollévők között kötött szerződésekről - értelmében a visszaküldés költségei a vásárlót terhelik. Áruházunk az áru ellenértékét a csomag készhezvételétől számítva 14 napon belül visszajuttatja a vásárlónak.
 
Az elállási jog minden, postán vagy futárral szállított termékre vonatkozik. A visszaküldéssel kapcsolatos csomagolási és postázási költségek a törvény szerint a vásárlót terhelik.
 
Nem illeti meg a vásárlót az elállási jog az előre meghatározott időpontban szállást nyújtó (hotelszoba foglalás), szállítási (repülőjegy-foglalás, gépjárműbérlés), étkeztetési (pizzarendelés) vagy szabadidős szolgáltatások (koncertjegy, belépőjegy megrendelés) igénybevételére irányuló online szerződéseknél, az olyan termékek esetén, amelyek egyedileg, a vásárló igényei szerint készültek, valamint romlandó élelmiszerek esetében.
 
A lemezen tárolt szerzői művek (CD, DVD), valamint a számítógépes szoftverek, higiéniai termékek, étrend kiegészítők, vitaminok, szexuális segédeszközök, kozmetikumok esetében akkor nem gyakorolhatja a vásárló elállási jogát, ha a csomagolást (védőfóliát) már felbontotta, vagyis a terméket már használatba vette.
 
Elállási szándékát a webáruház bármelyik elérhetőségén közölheti velünk.
 
A szerződés alakja és létrejöttének időpontja
 
 A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem kerül iktatásra.
 
Az űrlap kitöltésével és az áruház részére megerősítést követő elektronikus úton történő megküldésével, annak áruház általi visszaigazolásával az Ön megrendelése igénybejelentésnek minősül.
 
„5. § (2) A szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.”
 
A szerződés akkor jön létre, ha az áruház az igénybejelentést követő legkésőbb 48 órán belül az igény megérkezését pozitívan (az adásvétel lehetőségét megerősítve) visszaigazolja. Az igénybejelentés megküldésével és annak áruház általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Mind az ajánlat, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
 
Felelősségkorlátozás
 
A webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. A webáruházba küldött rendeléssel minden vevő kijelenti, hogy a jelen üzletszabályzatot megértette és elfogadja és fizetési kötelezettséggel jár a leadott rendelése!.
 
Adatvédelem
 
Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat nem tároljuk és harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.
 
Rendeléseinek rendszerünkből történő törlését a webáruház bármelyik elérhetőségén kérheti tőlünk.
 
Jogi kérdésekben a Veszprém Megyei Bíróság az illetékes.www.biobaby.hu web áruház
 

 

ÉRVÉNYES: 2014. augusztus 11-től

1. Bevezető rendelkezések

A jelen ÁSZF a Bio Baby Kft. (továbbiakban: Üzemeltető), és a www.biobaby.hu web shopon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

2. A web áruházat üzemeltető cég adatai, elérhetőségek

Cégnév: Bio Baby Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Kapcsolattartó: Vajda –Szabó Renáta

Székhely: 8220 Balatonalmádi,Kompolthy u.9

Ügyfélszolgálat és termékek visszaküldésének címe: 8220 Balatonalmádi,Kompolthy u.9

Telefon/fax: +36 88 438-539

 

+36 30 266-2969

E-mail cím: info@biobaby.hu

Cégjegyzékszám: Cg.19-09-508889

Nyilvántartást vezető bíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 13736954-2-19

Bankszámlaszám:OTP Balatonalmádi 11748083-20023292

Szerződés nyelve: magyar, amelyet az Üzemeltető nem iktat

Tárhely szolgáltató:Bogdán Dávid E.V.

8220. Balatonalmádi Rozmaring Út 73.

Adószám: 69484698-1-39

E-mail: dawid@dawid.hu 

3. Jogviszony létrejötte

3.1. Nemcsak a vásárlással, de a www.biobaby.hu web áruház megtekintésével  is a jelen ÁSZF szerinti jogviszony jön létre az Üzemeltető és az Ügyfél között. Az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokat az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza.

3.2. A Web áruházban történő vásárlás esetén a jelen ÁSZF szerinti adásvételi szerződés jön létre az Ügyfél és az Üzemeltető között. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

3.3. Termékek tulajdonságai

 

A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termékek használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy a jogszabály által előírt körben a termék részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza.

Az Üzemeltető szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

3.4. Termékek vételára

A termékek vételára a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára – hacsak a termék adatlapon eltérően nem rendelkezik az Üzemeltető - nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A web áruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát az Üzemeltető fenntartja azzal, hogy a módosítás a web áruházon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.5. Vevői ajánlat, és annak visszaigazolása, a szerződés létrejötte

3.5.1. A jelen ÁSZF feltételeit az Ügyfél a megrendelés elküldésével elfogadja.

3.5.2. Az Ügyfél által a web áruházon keresztül leadott megrendelés vevői ajánlattételnek minősül, melyet az Üzemeltető köteles 48 órán belül e-mailen visszaigazolni. Visszaigazolás hiányában az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttsége alól. FONTOS, hogy ez a visszaigazolás csupán egy, a megrendelést követően küldött válasz e-mail, amelyben az Üzemeltető arról tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a megrendelése az Üzemeltetőhöz beérkezett. Ezzel a visszaigazolással még nem jön létre az adásvételi szerződés.

3.5.3. Az adásvételi szerződés akkor jön létre az Ügyfél és az Üzemeltető között, amikor:

 

(i)                  utánvét rendelés esetén: az Üzemeltető e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a csomagot a postának átadta, és arról, hogy melyek a szállítás adatai (csomagszám), és mi a kézbesítés várható időpontja

(ii)                személyes átvétellel rendelet termék esetén: az Üzemeltető e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet a termék személyes átvételi lehetőségéről és a vevőszolgálati iroda nyitvatartási idejéről.

(iii)               előre utalás esetén: az Üzemeltető e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet a banki átutalás adatairól és a pontos összegről.

 

Az (i) és (ii) és (iii) pontokban foglalt e-mailekkel a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:81. §-a szerinti „elektronikus úton kötött szerződés”, valamint a 45/2014.(II. 26.) Korm. rendelet szerinti „távollévők közötti szerződés” jön létre az Üzemeltető és az Ügyfél között.

3.6. Megkötött szerződés iktatása, hozzáférhetőség

A megrendeléseket az Üzemeltető automatikusan tárolja elektronikus formában.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Felek megállapodnak, hogy a Web áruházban eszközölt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül. Az Ügyfél jogosult az Üzemeltető a megrendelésről elektronikus úton másolatot kérni.

A felek megállapodnak abban, hogy az Üzemeltető és az Ügyfél közötti e-mailes kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül. A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás az Üzemeltető és a felhasználó között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti   „írásbeli megerősítés” követelményének.

3.7. Telefonos megrendelése

A fentiektől eltérően lehetőség van arra is, hogy az Ügyfél telefonon adja le a megrendelését az Üzemeltető által a web áruház oldalán feltüntetett elérhetőségeken. Amennyiben az Ügyfél e-mail címet is megad a telefonos megrendelés során, úgy az Üzemeltető a 3.5.3. szerinti e-mailt küldi el az Ügyfélnek, és ezzel jön létre a jogviszony.

 

Amennyiben az Ügyfél e-mail címet nem ad meg, úgy az Ügyfélnek küldött, a 3.5.3. szerinti adatokat tartalmazó sms elküldésével jön létre a jogviszony.

4. Megrendelés teljesítése

4.1. Amennyiben a megrendelt termék raktáron van, úgy a megrendeléseket az Üzemeltető általában 1-2 munkanapon belül teljesíti. Az Üzemeltető különös gondot fordít a szállítási határidő betartására, és az esetleges késedelem esetén az Ügyfél tájékoztatására, azonban nem felel azért, ha az e pontban jelzett szokásos szállítási idő nem tartható, vagy a késedelemről az Ügyfelet nem értesítette.

 

4.2. Amennyiben a megrendelt termék nincsen raktáron és a termék beszerzése akadályba ütközik, az Üzemeltető az Ügyfelet erről haladéktalanul tájékoztatja, és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére a tájékoztatást követően legkésőbb 14 napon belül.

4.3. Az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében ezúton is kérjük az Ügyfeleinket, hogy amennyiben a leadott rendelésről válasz e-mailt kaptak és abban tájékoztatták Önöket hogy minden termék van raktáron csak abban az esetben rendelje meg a terméket.

4.4. A www.biobaby.hu oldalon szereplő termékképek és készletinformációk tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek.

4.5. Az Üzemeltető a jelen ÁSZF-ben és a megrendelés visszaigazolásában szereplő feltételek szerint köteles az Ügyfél által megrendelt termékeket a megrendelésben megjelölt szállítási címre eljuttatni, vagy személyes átvétel esetén a termékek Ügyfél általi átvételét lehetővé tenni.

4.6. Az Ügyfél köteles a terméket a megrendeléskor megadott címen, vagy személyes átvétel esetén az Ügyfélszolgálaton átvenni, valamint a kiszállítással egyidejűleg, vagy azt megelőzően a termék vételárát és a feltüntetett járulékos költségeket (például szállítás, utánvét-kezelés díja) a jelen ÁSZF-ben szereplő feltételek szerint megfizetni.

5. Fizetési lehetőségek

5.1. A Fizetési módok: az Üzemeltető bankszámlájára történő előzetes átutalás, postai futárnak történő készpénzes fizetés (utánvét).

5.1.1. Utánvételes megrendelés: A megrendelt termék kifizetése a szállításkor, utánvéttel történik. Az utánvét költsége a Posta által meghatározott összeg. 15.000ft felett ingyenes.

5.1.2. Banki előutalás: A megrendelést követően az Üzemeltető válasz e-mailben elküldi a számlaszámát  és az utaláshoz szükséges adatokat. Amint a vételár megérkezik az Üzemeltető bankszámlájára, úgy a megrendelt terméket az Üzemeltető átadja a futárnak.

6. Átvételi, szállítási lehetőségek, Ügyfél kötelezettsége a termék átvételekor

6.1. Az Ügyfél a következő átvételi, szállítási lehetőségek közül választhat:  postai futárszolgálat útján történő kiszállítás, személyes átvételre előzetes egyeztetéssel van lehetőség.

6.2. Futárszolgálattal történő kiszállítás esetén az Üzemeltető a várható szállítási napról e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet a 3.5.2. pontban foglaltak szerint.

6.3. Személyes átvétel esetén az Üzemeltető e-mailen értesíti az Ügyfelet arról, hogy a csomag elkészült, és személyesen átvehető az ügyfélszolgálaton az e-mail elküldését követő 5 napon belül. Az Üzemeltető úgy tekinti, hogy az Ügyfél elállt a megrendeléstől, amennyiben 5 napon belül nem veszi át a terméket. Az e-mailben az Üzemeltető tájékoztatja az Ügyfelet az Ügyfélszolgálat címéről és a nyitvatartási időről is.

6.4. Az Ügyfél köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét, a termékek darabszámát ellenőrizni, és az átvételi elismervényt aláírni.

6.5.Postával történő kiszállítás munkanapokon 8-17 óra között történik.  Az Ügyfél köteles olyan szállítási címet és telefonszámot megadni, amely valós, és amelyen a fenti időintervallumban elérhető.

7. A vásárlástól való elállás joga

7.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (mely elérhető itt: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR) szerint az Ügyfelet megilleti a feltétlen, indoklási kötelezettség nélküli elállás joga. A termék kézhezvételét követő 14 naptári napon belül az Ügyfél jogosult a vásárlástól elállni. Természetesen az Ügyfél az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Az elállási nyilatkozatot az Ügyfél e-mailen, postai úton küldheti el, vagy telefonon, illetve személyesen jelentheti be az Üzemeltetőnek. Az írásbeli elállás nyilatkozatának azonban a minta használata nem kötelező! Az Üzemeletető e-mailen haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

Írásban történő elállás esetén elegendő a nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

7.2. Nem illeti meg az Ügyfelet az elállási joga a 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben felsorolt termékek esetében, így különösen

 • gyorsan romlandó termékek (például nem tartós élelmiszerek, vágott virág),
 • természetüknél fogva (higiéniai vagy egészségügyi okból) vissza nem szolgáltatható termékek (például kozmetikumok), ha az Ügyfél már kibontotta,
 • Az olyan termék esetén, amelyet az Ügyfél utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának (CD. DVD)  adásvétele tekintetében, ha az átadást követően az Ügyfél a csomagolást(védőfólia)  felbontotta;

Elállási jog gyakorlása

 

A fogyasztót – meghatározott határidőn belül – indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a teljesítés a fogyasztó erre vonatkozó nyilatkozatát követően megkezdődik, a fogyasztót – meghatározott határidőn belül – indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

Az elállási és felmondási jog gyakorlásának határideje

A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát

 • termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, 
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
 • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától;

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. A fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatás elmulasztásának jogkövetkezménye

Ha a vállalkozás a tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Ha azonban a vállalkozás az elállási vagy felmondási jog gyakorlására előírt határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül megadta a fogyasztónak az elállásról szóló meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.

A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát

 • a jogszabály mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
 • az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján 
 • gyakorolhatja.

A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára az elállási vagy felmondási jog gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

Az elállási vagy felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a meghatározott határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jogszabályi előírásoknak megfelelően gyakorolta.

A vállalkozás kötelezettségei a fogyasztó elállása vagy felmondása esetén
Ha a fogyasztó a jogszabálynak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

A jogszabálynak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

Ha a fogyasztó a jogszabálynak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését. Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a fogyasztónak, a vállalkozás saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás az elállási vagy felmondási jogról szóló tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, az elszámolás során a fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a fogyasztó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási vagy felmondási jogát

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási vagy felmondási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási vagy felmondási jogát.
 •  

A fogyasztót megillető elállás vagy felmondás hatása a járulékos szerződésekre

Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez vagy a távollevők között kötött szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, a fogyasztó elállási vagy felmondási jogának gyakorlása a járulékos szerződést is felbontja vagy megszünteti.

Elállási jog gyakorlása céges vásárló esetén, avagy mikor minősül a vásárló fogyasztónak?

Gyakran előforduló eset, hogy a webáruházban nem természetes személy, hanem egy vállalkozás köt szerződést vevői oldalon a termék vásárlására vagy szolgáltatás igénybe vételére. Felmerül a kérdés, hogy ezekben az esetekben a vállalkozó vevőt ugyanazok a jogok illetik-e, amelyek a fogyasztóvédelmi jogszabályok általában biztosítanak a fogyasztó számára, milyen szabályokat kell alkalmaznunk, illetve hogyan szükséges ezt az általános szerződési feltételeinkben megjeleníteni?

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (Rendelet) 1. § (1) bekezdése értelmében annak rendelkezéseit a fogyasztó és vállalkozás között kötött szerződésekre (fogyasztói szerződések) kell alkalmazni.

A Ptk. kötelmi jogi szabályait tartalmazó Hatodik Könyve a 93/13/EGK irányelv 2. cikk b) pontjának megfelelően azon természetes személyekre szűkíti le a fogyasztó fogalmát, akik a saját szakmájuk, üzleti tevékenységük vagy foglalkozásuk körén kívül kötnek szerződést. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a Rendelet hatálya nem terjed ki

 • a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személyekkel; (legyen az akár jogi-, vagy természetes személy)
 • a nem természetes személyekkel megkötött szerződésekre.

Amennyiben tehát vállalkozás köt szerződést webáruházzal termékértékesítésre vagy szolgáltatás nyújtására, úgy a fogyasztónak nem minősülő vevőt nem illeti meg az indokolás nélküli elállás/felmondás joga. Az elállás ebben az esetben már „csak” szerződésszegés esetén vagy a felek által előzetesen kikötött elállási jog alapján lehetséges és a Ptk. elállásra, felmondásra vagy hibás teljesítésre vonatkozó szabályai alkalmazandóak a fogyasztóvédelmi jogszabályok rendelkezései helyett, mely szerint ha a szerződésszegés következtében a jogosultnak a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől, vagy ha a szerződéskötés előtt fennállt helyzetet természetben nem lehet visszaállítani, felmondhatja azt, ha e törvény eltérően nem rendelkezik.

Az elállási jog rendeltetéséből következik, hogy a szerződésszerű teljesítés után már nem gyakorolható, mert a teljesítés a szerződést megszünteti. El lehet állni azonban a szerződéstől, ha a teljesítés már megkezdődött, de még nem fejeződött be. Az elállás a szerződést megkötésének idejére visszaható hatállyal szünteti meg. Ezért a teljesített szolgáltatások visszaszolgáltatásának kötelezettsége a szerződés megkötésének időpontjától esedékes. Ennek következtében a pénzt szolgáltató fél a teljesítéstől kamatra is jogosult. Az elállási jog gyakorlása során is érvényesülnie kell az arányosság elvének, amelyre figyelemmel a szerződéses érdek jelentéktelen vagy csekély súlyú sérelme nem szolgálhat alapul a jogviszony radikális felszámolásához

.7.3.  Az elállás joghatásai

 

Ha az Ügyfél eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 8 napon belül visszatérítjük az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az Ügyfél az Üzemeltető által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli. Az Üzemeltető a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy az Ügyfél nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Az Ügyfél köteles az Üzemeltető számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét az Ügyfél viseli, éppen ezért utánvéttel nem lehet a terméket visszaküldeni az Üzemeltető részére. Az Ügyfelet a visszaküldés díján felül egyéb költség nem terheli.

7.4. Az Ügyfél kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7.5. Az Üzemeltető követelheti az Ügyféltől a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás értelmezése:
Kellékszavatosság:
 
 
Bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a kötelezett (termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.
 
Az adásvételi szerződésekben az eladó ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának).
 
Az eladó kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában (pontosabban hiba-okban) szenvedő terméket adott el, vagy sem, tehát a jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért a vevővel szemben. (A rosszhiszeműség a vevő esetleges kártérítési igényének érvényesítése szempontjából releváns körülmény.)
 
Termékszavatosság
 
Termék hibája esetén a vásárló - választása szerint -kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 
Az új Ptk. vezette be a termékszavatosság fogalmát, ami azt jelenti, hogy a vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (azaz a termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. (Termékszavatossági igényként a vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.)
 
A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 
A gyártó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy
- a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
- a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
- a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 
Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.
 
Termékszavatossági igényét a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 
 
Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania. 
 
Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, kérdéseivel és jogorvoslatért fordulhat az Adatkezelőhöz a fent megadott elérhetőségeken. Továbbá vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége: Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: www.naih.hu, telefon: +36-1-3911400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu. Valamint fordulhat közvetlenül a lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez.